EL OUTDOOR TRAINING

al món empresarial

EL PRINCIPAL ACTIU QUE TENEN LES EMPRESES ÉS LES PERSONES QUE LES FORMEN

Avui dia per a l'èxit de les organitzacions i la diferenciació competitiva és necessari gestionar adequadament el Capital Social, és a dir el talent, creativitat, intel·ligència, aspiracions i motivacions del personal d'una empresa, emmarcats dins d'una cultura d'organització que defineix la seva acció, permetent respondre amb agilitat als requeriments canviants del món modern.

Team Building Outdoor Tarragona

ESTÀ COMPROVAT CIENTÍFICAMENT QUE APRENEM EL 20% DEL QUE ESCOLTEM, EL 50% DEL QUE VEIEM I EL 80% DEL QUE FEM

Això prova que l'experiència vivencial dels empleats enfront de cursos o conferències tradicionals en les capacitacions empresarials serien molt més enriquidores i efectives. Aquí és quan el sistema de formació de "Outdoor" training cobra importància.

Team Building Outdoor Tarragona
Team Building Outdoor Tarragona

QUÈ ÉS OUTDOOR TRAINING?

L'Outdoor Training és un mitjà que consisteix en jocs o activitats a l'aire lliure o espais oberts, amb una metodologia pròpia de l'educació experiencial que presenta una seqüència lògica d'activitats on s'extreuen conclusions que ajuden a millorar l'entorn personal i professional.
És porta a terme per un personal amb un alt contingut docent, que basen l'aprenentatge a través de l'experiència en un clima distès, on es duen a terme activitats que combinen la competitivitat, el treball en equip, el lideratge i la comunicació, és a dir aspectes rellevants per a la gestió del capital social.

Team Building Outdoor Tarragona

Quins beneficis brinda el Outdoor Training a les empreses?

  • Estimula la confiança i desenvolupa/potència l'esperit de treball en equip, per aconseguir la cooperació i complementació entre els membres.
  • Potencia el lideratge i la capacitat de delegar responsabilitats.
  • Motiva als participants en els compromisos del treball diari.
  • Fomenta la comunicació i integració entre àrees i membres d'una organització.
  • Augmenta la resistència a l'estrès.
  • Millora la reacció d'enginy davant situacions de pressió i canvi.
  • Augmenta la confiança entre companys.
  • Entrena l'atenció i la visió.

Contacte # Outdoor Tarragona